Om Foreningen for Elite- og Magtstudier

Formålet med Foreningen for Elite- og Magtstudier (FEM) er at opbygge, dele og formidle viden om magt, elite og netværk, samt at kortlægge de magtmæssige strukturer, der har betydning for samfundets udvikling.

Foreningen for Elite- og Magtstudier ønsker at modvirke, at der sker en skævvridning af, hvem der har adgang til de vigtigste beslutnin­ger. Gennem vores kortlægninger af magt, netværk og eliter håber vi at kunne give et større overblik over magtens infrastruktur og magtfordelingen i vores samfund, så vi, som borgere, har bedre mulighed for at sikre, at vores stemmer bliver hørt.

Hvis vi skal tage vare på vores demokrati, må vi forstå, hvordan magten i vores samfund er organiseret. Uden et klart blik for magtens organisering risikerer vi, at indflydelse koncentreres i en snæver elite, som ikke nødvendigvis afspejler den brede befolknings interesser.

Foreningen for Elite- og Magtstudier er en forskningsbaseret forening. Foreningen blev oprettet af Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen, der med deres ph.d.-projekt fra 2015 gennemførte en omfattende kortlægning af den danske magtelite.

Foreningens arbejde kan opsummeres i følgende punkter:

  • Foreningen for Elite- og Magtstudier arbejder på at opbygge, dele og formidle viden om elite, netværk og magt.
  • Foreningen er startet af forskerne bag undersøgelsen af den danske magtelite, Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen, sammen med folkene bag den virksomheden Analyse & Tal.
  • Foreningen står for at opdatere, udbygge og vedligeholde en database over netværk i Danmark.
  • Foreningens midler går til at sikre opabejdelse af nye data om eliten samt til forskning i og formidling af viden om eliten
  • Formidling af magt, netværk og eliter sker gennem bogudgivelser, radioprogrammer (podcast) og gennem foredrag, så alle kan blive klogere på, hvordan magteliten i Danmark ser ud.