Data

Data bag den første magtelitekortlægning (fra 2015) ligger tilgængelig her på siden. Du kan downloade og arbejde med vores data om både hele magtnetværket og personoplysninger om de 423 medlemmer af magteliten gennem Antons github-side.

Du kan også downloade listen over de 423 personer her. Der er både lister efter, hvor godt magtelitemedlemmerne er forbundet i netværket, efter deres navn og efter deres organisation:
Magteliten efter rækkeviden af deres netværk
Magteliten efter navn
Magteliten efter organisation

Er du studerende?

Er du studerende og kunne du godt tænke dig at skrive en større opgave inden for magt, eliter og netværk? Så tøv ej. Vi har lagt ideer til mulige bachelorer og specialer frem i opgavebanken, og du er velkommen til at kontakte os for mere info.

Netværksdata: To datapunkter (2012, 2017) af data over alle med poster i ca. 2 X 5.000  indflydelsesrige danske fora. Brugt i blandt andet Magteliten, Magtens Atlas og Personer forgår, magten består. Udtræk fra CVR registreret med virksomhedsbestyrelser fra ca. 1990 til 2017. Flere millioner registreringer – her er der tale om tungt, beskidt data. Men vi har rense koder, der kan hjælpe på vej.

Karriere- og biografisk data: På de to magteliter, henholdsvis 423 (2012) og 396 (2017). Indeholder år-til-år beskrivelser af karriereveje til magteliten (kun 2012) og offentligt tilgængelige personkarakteristika, fx alder, bopæl, uddannelse og social baggrund, på magteliten. Brugt i blandt andet Magteliten og Personer forgår, magten består.

Portrætartikler fra medier, i alt ca. 4.000, på de 423 medlemmer af 2012 magteliten.

Transskriberede, kodede interviews og lydfiler fra 40 kvalitative interviews med medlemmer af magteliten fra 2012. Brugt til blandt andet Magtens Stemmer på Radio24syv.

Udtræk fra biografier i Kraks Blå Bog 1910-2018. Historiske data på de i alt næsten 30.000 personer, der har været portrætteret i Kraks Blå Bog. Adgang til disse data kræver et tættere samarbejde med forskningsprojektet LONGLINKS på CBS og data kan ikke gøres tilgængelige efter projektafslutning.

Organisationskarakteriska på faste deltagerorganisationer på World Economic Forum. Disse data er endnu ikke komplette, men indeholder organisationskarakterista og personkarakteristika for topledere for de organisationer, der er faste deltagere på World Economic Forums møder i Davos, Schweiz. Data er indsamlet med det formål at gennemføre kortlægninger af magteliten ved hjælp af en række metoder.

Al data kan sagtens bruges til andre metoder, men det mest oplagte er, at bruge en – eller en kombination af – følgende metoder: Social netværksanalyse, multipel korrespondanceanalyse, sekvensanalyse samt forskellige kvalitative analysemetoder herunder også topic modelling, natural language processing og machine learning. Endelig er det muligheder for at gå til forskellige geografiske mønstre – både hvad angår karriere og bopæl.

Vi har desuden erfaring med at arbejde med registerdata og kan hjælpe med strategier til at analysere dette i et eliteperspektiv, såfremt du/I selv kan få adgang til dette.

Data på svingdørslobbyisme. Data er indsamlet af Esben Langer Rasmussen og Camilla Juul Petersen som kan hentes her. Kontakt Camilla Juul Petersen for uddybning om data