Skolet i den Røde Bygning

Statens maskinrum styres til dagligt af en gruppe indflydelsesrige topembedsmænd, men hvem når til tops i staten, og hvad kendetegner deres vej op gennem hierarkiet?

Det er spørgsmålet i en ny bog, Skolet i den Røde Bygning, der kortlægger samtlige karriereforløb for alle topembedsmænd i centraladministrationen og viser et ledelseslandskab i forandring udkommer d. 12. juni 2018. Bogen er udgivet af Foreningen for Elite- og Magtstudier, som er en forskningsgruppe med tilknytning til CBS. Bogen viser, hvordan en voksende gruppe embedsmænd med en fortid i Finansministeriets røde bygning hastigt finder vej til de mest indflydelsesrige poster i centraladministrationen.

Det er en opsigtsvækkende udvikling, fortæller forfatter til bogen Hjalte Gram:

”Det er Finansministeriets officielle vision at skabe fremtidens topledere, og det lykkes de i høj grad med. Hver fjerde topembedsmand har i dag slået sine folder i Finansministeriets røde bygning.”

I dag findes der langt flere topembedsmænd, som har erfaring fra Finansministeriet sammenlignet med tidligere. De forgrener sig også ud i flere forskellige dele af centraladministrationen. Finansministeriets embedsmænd er nemlig yderst eftertragtede kandidater, og i dag kommer topledelsen i næsten samtlige ministerier og styrelser med en fortid fra Finansministeriets røde bygning. De topembedsmænd, som er blevet skolet i økonomi og effektivisering i den røde bygning, bliver også i gennemsnit tildelt topposter langt før deres kollegaer, som ikke har været en tur forbi Finansministeriet.

”Førhen var den typiske topembedsmand en mandlig jurist i sin bedste alder, som havde arbejdet sig op gennem hierarkiet i et ministerium eller en styrelse. Han havde som regel så mange års erfaring inden for et specifikt fagområde, at han var mere fagspecialist end DJØF’er. Men i løbet af de sidste 20-30 år har vi set en udvikling med en voksende gruppe topembedsmænd, som er nået til tops i staten med hurtige forfremmelser og hyppige jobskifte mellem vidt forskellige fagområder. Det er en tendens, der især kan observeres hos embedsmænd, som har gjort karriere i Finansministeriet”, fortæller Hjalte Gram

Bogen kan blandt andet bestilles hos Saxo.

For mere info kontakt: Hjalte Gram
Tlf. 51789040