Landbrug & Fødevarers netværk

I dette notat undersøger vi Landbrug & Fødevarers netværk. Med netværk mener vi de bestyrelser, råd, nævn, udvalg, fonde osv., hvor repræsentanter fra organisationen sidder med om mødebordet. Det er netværk, der kan beslutte, anbefale og prioritere inden for forskellige områder. Derfor udtrykker netværkene en form for formel magt og fungerer som adgangsveje for information og social integration.


Den britiske professor i politik og forvaltning, Pepper D. Culpepper, har beskrevet, hvordan magt kan komme til udtryk gennem både quiet og loud politics. Den stille politik er den påvirkning, man kan yde i de lukkede rum, gennem netværkene. Den højlydte er den, der foregår i medierne.


I dette notat ser vi på Landbrug & Fødevarers position til at udøve quiet politics gennem deres netværksposter i bl.a. statens råd, kommissioner og udvalg.