Category Archives: Elitevenskaber

De uformelle netværk afspejler de formelle

gentlemen

Vi bliver tit spurgt til, hvad uformelle eller hemmelige netværk betyder for magteliten. Som man kunne se i vores sidste indlæg om Anders Eldrups netværk anno 1998 afspejler de uformelle netværk – ofte opnået gennem tidligere poster, som vi nu er i gang med at kortlægge – nuværende forbindelser.

Med andre ord: Folk der har direkte og indirekte formelle forbindelser i magteliten er ofte også forbundet i forskellige venskabsgrupper.

FEM-medlem Jacob Aagaard Lunding, der skriver speciale om magteliten, har travlet igennem næsten 4.000 portrætartikler om magteliten. Her findes mange eksempler på, hvordan magteliten mødes i andre sammenhænge. I får her et par eksempler:

 • I Bagsværd mødes Vagn Ove Sørensen (dengang SAS), Flemming Bent Lindeløv (dengang Carlsberg) og Lars Bruhn (dengang Bruhn holding) hver lørdag formiddag og spiller fodbold
 • Havreholm-gruppen, hvor Lars Løkke Rasmussen deltog, omfattede omkring 50 personer. Omkring 2005 var det blandt andet Kim Valentin, direktør i Finanshuset, Peter Kurrild-Klitgaard, professor i statskundskab, Christopher Arzrouni, politisk rådgiver for fødevareminister Eva Kjer Hansen, Michael Møller, professor, Steffen Sværke, advokat hos kammeradvokaten, Henrik Bach Mortensen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening og Carl Aage Dahl, adm. direktør i Landbrugsraadet. Denne gruppe er så vidt vides ikke aktiv længere.
 • Tilbage i 1998 sad følgende i Komiteen til Støtte for Internationale Spejderformål:
  • Lars Kolind tidligere formand i Oticon,
  • Svend F. Thomsen
  • C.W. Obels direktør Mogens Hugo Jørgensen
  • Dansicos bestyrelsesformand Hugo Schrøder
  • Augustinus Fondens Peter Augustinus

Derudover har Jacob også fundet en del magtelitepersoner, der skriver ting sammen. Det kunne være Danfoss-ejer Jørgen Mads Clausen, der skriver en kronik i Berlingske sammen med MEP Bendt Bendtsen om sikring af intellektuel ejendomsret. Eller når to af de mest afgørende figurer omkring skolereformen, Lars Goldschmidt i 2013 direktør i Dansk Industri sammen med blandt andre børne- og undervisningsminister Christine Antorini 14 og 12 år tidligere skrev Borgelige ord efter revolutionen (1999) og Det ny systemskifte (2001).

De stabile elitenetværk

Vores specialeskriver, Jacob, er ved at arbejde sig igennem mere end 4.000 portrætartikler om de 423 personer i magteliten.

Her er, hvad han fandt i en artikel en Anders Eldrup fra Børsens Nyhedsmagasin  06.03.1998

eldrup
De nære venner
De mange år i centraladministrationen har nærmest per definition givet Anders Eldrup en uhyre bred berøringsflade. Kun et lille fåtal kan siges at tilhøre hans egentlige omgangskreds. Hjemme her hører departementschef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted. De to har kendt hinanden siden 1970erne og har i dag et godt makkerskab, selvom de i perioder har haft et særdeles konkurrencepræget forhold, da de begge arbejdede i Finansministeriet. Departementschef Michael Dithmer i Økonomiministeriet er en anden personlig bekendt. Eldrup og Dithmer er gamle kolleger fra Finansministeriet. De bor tæt på hinanden på Frederiksberg. Venskaberne med direktør for Økonomistyrelsen, Bo Smith, og direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen, Carsten Jarlov, er ligeledes startet i Finansministeriet. Smith hører også til løbekammeraterne. Nytårsaften og skiferie er nogle af de bånd, der ud over arbejdsmæssig kontakt binder Anders Eldrup sammen med Københavns Kommunes administrerende direktør Kurt Bligaard Pedersen. I øvrigt var det Eldrup, der i 1992 hentede Bligaard til Finansministeriet fra Socialdemokratiets politisk-økonomiske sekretariat. Siden Bligaard er rykket ind i Københavns Kommune, er tidligere stammekrige mellem kommunen og staten på umærkelig vis døet ud. Tre-fire gange om året mødes ægteparret Eldrup også privat med administrerende direktør Johannes Due, Sygesikringen Danmark, der tidligere var departementschef i Socialministeriet. De to har kendt hinanden, siden de i 1980erne arbejdede sammen i Finansministeriet. Med departementschef Henning Olesen, Arbejdsministeriet, administrerende direktør Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Ole Krogh bliver der også tid til mere end arbejdsrelationer. De mødes også privat sammen med Eldruperne et par gange om året. Mere perifert er venskabet til Folketingets direktør Ole Stig Andersen, der er tidligere direktør for PET, og direktør Karsten Dybvad, Magistrenes Pensionskasse. Dybvad og Eldrup har tidligere arbejdet sammen i Finansministeriet. CDs formand Mimi Jakobsen og hendes husbond Bengt Burg har Merete Eldrup bragt ind i bekendtskabskredsen. De to kvinder mødte tilfældigt hinanden, da de lå på samme fødestue. Merete Eldrup blev senere sekretariatschef for Mimi Jakobsen. Direktør Søren Geckler, Foreningen af Yngre Læger, og hans hustru, underdirektør i Carlsberg Agnete Raaschou Nielsen, er andre af Merete Eldrups bekendte, som i dag hører hjemme i parrets bekendtskabskreds. Geckler og Dybvad og Merete Eldrup har tidligere stået sammen om et oprør i deres pensionskasse, JØP. På det rent professionelle plan er arbejdsrelationerne til Statsministeriets departementschef Nils Bernstein særligt præget af gensidig respekt. Og med direktør Friis Arne Petersen i Udenrigsministeriet, holdes der jævnlig kontakt, når de spiser frokost sammen

Det er ret imponerende at en del af magtelitens netværk allerede var nært forbundet 15 år før vores kortlægning.

De fleste er knyttet til den centraladministration som Anders Eldrup var en del af som Departementschef i Finansministeriet. Michael Dithmer er stadig en af de tungeste embedsmænd på Slotsholmen, mens Karsten Dybvad nu er administrerende direktør i Dansk Industri. Kurt Bligaard fulgte med Eldrup til DONG er er nu rykker videre til Gazprom.