Analyse

Hvordan er din organisation placeret i det danske indflydelsesnetværk? Står I stærkere end konkurrenter og samarbejdspartnere? Hvordan er jeres sektor organiseret og hvilke styrker og svagheder giver det? Og hvordan fungerer mekanismerne for inklusion og eksklusion i forskelige dele af indflydelsesnetværket?

Sådanne spørgsmål kan vi besvare. Elitenetværket er nemlig dybt og rummer langt mere viden, end hvad der hidtil har været muligt at præsentere offentligt. Den løbende opdatering af databasen giver samtidig mulighed for at svare på, hvordan og hvorfor forskellige personers og organisationers placering ændrer sig over tid.

Kontakt Analyse & Tal og hør, hvordan I kan styrke jeres organisations netværksressourcer gennem en skræddersyet analyse, der efter behov kan suppleres med andre metoder.

 Kontakt: Thomas Mørch Pedersen, +45 25 39 61 50, thomas@ogtal.dk