De stabile elitenetværk

Vores specialeskriver, Jacob, er ved at arbejde sig igennem mere end 4.000 portrætartikler om de 423 personer i magteliten.

Her er, hvad han fandt i en artikel en Anders Eldrup fra Børsens Nyhedsmagasin  06.03.1998

eldrup
De nære venner
De mange år i centraladministrationen har nærmest per definition givet Anders Eldrup en uhyre bred berøringsflade. Kun et lille fåtal kan siges at tilhøre hans egentlige omgangskreds. Hjemme her hører departementschef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted. De to har kendt hinanden siden 1970erne og har i dag et godt makkerskab, selvom de i perioder har haft et særdeles konkurrencepræget forhold, da de begge arbejdede i Finansministeriet. Departementschef Michael Dithmer i Økonomiministeriet er en anden personlig bekendt. Eldrup og Dithmer er gamle kolleger fra Finansministeriet. De bor tæt på hinanden på Frederiksberg. Venskaberne med direktør for Økonomistyrelsen, Bo Smith, og direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen, Carsten Jarlov, er ligeledes startet i Finansministeriet. Smith hører også til løbekammeraterne. Nytårsaften og skiferie er nogle af de bånd, der ud over arbejdsmæssig kontakt binder Anders Eldrup sammen med Københavns Kommunes administrerende direktør Kurt Bligaard Pedersen. I øvrigt var det Eldrup, der i 1992 hentede Bligaard til Finansministeriet fra Socialdemokratiets politisk-økonomiske sekretariat. Siden Bligaard er rykket ind i Københavns Kommune, er tidligere stammekrige mellem kommunen og staten på umærkelig vis døet ud. Tre-fire gange om året mødes ægteparret Eldrup også privat med administrerende direktør Johannes Due, Sygesikringen Danmark, der tidligere var departementschef i Socialministeriet. De to har kendt hinanden, siden de i 1980erne arbejdede sammen i Finansministeriet. Med departementschef Henning Olesen, Arbejdsministeriet, administrerende direktør Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Ole Krogh bliver der også tid til mere end arbejdsrelationer. De mødes også privat sammen med Eldruperne et par gange om året. Mere perifert er venskabet til Folketingets direktør Ole Stig Andersen, der er tidligere direktør for PET, og direktør Karsten Dybvad, Magistrenes Pensionskasse. Dybvad og Eldrup har tidligere arbejdet sammen i Finansministeriet. CDs formand Mimi Jakobsen og hendes husbond Bengt Burg har Merete Eldrup bragt ind i bekendtskabskredsen. De to kvinder mødte tilfældigt hinanden, da de lå på samme fødestue. Merete Eldrup blev senere sekretariatschef for Mimi Jakobsen. Direktør Søren Geckler, Foreningen af Yngre Læger, og hans hustru, underdirektør i Carlsberg Agnete Raaschou Nielsen, er andre af Merete Eldrups bekendte, som i dag hører hjemme i parrets bekendtskabskreds. Geckler og Dybvad og Merete Eldrup har tidligere stået sammen om et oprør i deres pensionskasse, JØP. På det rent professionelle plan er arbejdsrelationerne til Statsministeriets departementschef Nils Bernstein særligt præget af gensidig respekt. Og med direktør Friis Arne Petersen i Udenrigsministeriet, holdes der jævnlig kontakt, når de spiser frokost sammen

Det er ret imponerende at en del af magtelitens netværk allerede var nært forbundet 15 år før vores kortlægning.

De fleste er knyttet til den centraladministration som Anders Eldrup var en del af som Departementschef i Finansministeriet. Michael Dithmer er stadig en af de tungeste embedsmænd på Slotsholmen, mens Karsten Dybvad nu er administrerende direktør i Dansk Industri. Kurt Bligaard fulgte med Eldrup til DONG er er nu rykker videre til Gazprom.

Leave a Reply