Magtens Atlas

Magtens Atlas

Efter vi med bogen ‘Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet’ sidste år satte navn på magten herhjemme synes vi det er på tide at se nærmere på, hvordan magten helt konkret er organiseret. Det gør vi ved at kortlægge på de mere end 5.000 netværk mellem organisationer, der forbinder magten i Danmark. Resultatet er et helt nyt Danmarkskort, som vi har samlet og analyserer i et Magtens Atlas.

fem_cover_tangerine_02_page_1

Du kan udforske nogle af de mange kort og se hvordan de enkelte organisationer er forbundet her

Vi har indsamlet data i samarbejde med non-profit analysebureauet Analyse og Tal.  De har i 2016 har opdateret og indsamlet data for alle institutionerne i Danmark på ny.

Du kan købe bogen på nettet eller støtte vores arbejde ved at donere et valgfrit beløb via Mobile Pay 51 78 90 40

indexHvorfor?

Hver dag mødes erhvervslivets direktører, professorer, fagbevægelsesbosser, toppolitikere og kulturledere. De træffer beslutninger, som har afgørende betyd­ning for danskernes liv og for indretningen af det danske samfund.

Møderne foregår i bestyrelserne for de danske virksomheder, organisationer, banker og fonde, i forskellige typer råd, udvalg og nævn, i store politiske kommissioner og i fagbevægelsesregi. Ofte sidder aktørerne med i flere bestyrelser og udvalg på samme tid, og det skaber forbindelser mellem organisationerne. Når vi kortlægger forbindelserne, ser vi, at fagbevægelsen hænger tæt sammen med industrien, erhvervslivet har stærke forbindelser til staten, og vi ser, at videnskaben ikke er en selvstændig, isoleret ø i samfundet.

Forestillingen om, at vores samfund er opdelt i adskilte sektorer, stemmer dårligt overens med virkeligheden. Tværtimod er der stærke netværks­forbindelser og interessefællesskaber, som går på tværs af, hvad vi typisk forstår som erhvervsliv, stat, videnskab og fagbevægelse.

Derfor har vi kortlagt disse netværk og tegnet et kort over organisationernes magt i Danmark.

Hvordan?

Foreningen for Elite- og Magtstudier ønsker at modvirke, at der sker en skævvridning af, hvem der har adgang til de vigtigste beslutnin­ger. Med vores kortlægning håber vi at kunne give et overblik over magtens infrastruktur, så vi, som borgere, har bedre mulighed for at sikre, at vores stemmer bliver hørt.

Hvis vi skal tage vare på vores demokrati, må vi forstå, hvordan magten i vores samfund er organiseret. Uden et klart blik for magtens infrastruktur risikerer vi, at indflydelse koncentreres i en snæver elite, som ikke nødvendigvis afspejler den brede befolknings interesser.

Foreningen for Elite- og Magtstudier er en forskningsbaseret forening. Foreningen blev oprettet af Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen, der med deres ph.d.-projekt fra 2015 gennemførte en omfattende kortlægning af den danske magtelite. Foreningens ønske er at opbygge, dele og formidle viden om netværk og indflydelse, samt at kortlægge de magtmæssige strukturer, der har betydning for samfundets udvikling.

Du kan følge med i foreningens arbejde her på hjemmesiden og du kan kontakte Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen.